Privacyverklaring ZwangerFit® Leidsche Rijn

Bewust informeren en beveiligen 

Als onderneming ben ik verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. Deze dient beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk te zijn en ik hoop dat dat op deze manier gelukt is. 

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld 

Uiteraard. Als je contact zoekt of je aanmeldt voor samenwerking dan gebruik ik je gegevens alleen voor dat doel. Als je een informatie aanvraagt via de button naar het contactformulier, gebruiken ik je e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen. De persoonlijke toelichting die je er eventueel bij vermeldt, verlaat mijn mailbox niet. Over dat alles hieronder in detail meer. 

Over welke persoonsgegevens gaat het precies? 

Doordat je de website bezoekt, een contactformulier invult, en/of je een samenwerking met me aan gaat, worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding), bankrekening en betaalgegevens om je betaling te kunnen verwerken en gegevens over je activiteiten op de website. 

Waarom worden die opgevraagd? 

Om contact met je op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren (jou te voorzien van wat je wilt). Ik gebruik je naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en je te informeren over relevante, aan de activiteit gerelateerde zaken. Alle informatie die je per mail deelt, sla ik zorgvuldig op. Telefonisch gedeelde informatie wordt niet schriftelijk vastgelegd zonder dat ik daarvoor om toestemming heb gevraagd. 

Wat gebeurt er niet met je gegevens? 

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens). 

Worden je gegevens met derden gedeeld? 

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening. Voorbeelden daarvan zijn de belastingdienst/belastingadviseur, de boekhouder en de leverancier van het online boekhoudprogramma dat ik gebruik. Enige doel van het delen van deze gegevens zijn soepel verlopende bedrijfsprocessen creëren voor jou. Onze partners verklaren allen in hun eigen privacy statements op hun beurt ook vertrouwelijk om te gaan met de door ons verschafte gegevens. Waar nodig zijn verwerkingsovereenkomsten gesloten. 

Wat gebeurt er terwijl je surft? 

Eventuele technische en functionele cookies worden gebruikt om mijn website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres. 

Cookies – laat ze voor je werken 

Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt. 

Google Analytics, maar op privacy-vriendelijke wijze 

Daarmee wordt bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacy beleid met meer informatie. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier heb ik geen invloed op. 

Je gegevens zijn goed beveiligd 

We nemen de bescherming van je gegevens serieus. Cursistengegevens worden wel online opgeslagen, maar uitsluitend om als organisatie in jouw belang goed en snel te kunnen functioneren. 

Mijn computers zijn met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de URL. 

Hoe lang blijven je gegevens bewaard? 

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande klanten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatst genoten activiteit. De gegevens van potentiële klanten worden niet langer bewaard dan twee jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht om mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren. 

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen? 

Neem contact op en ik maak het voor je in orde, uiterlijk binnen twee werkdagen. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. 

ZwangerFit® Leidsche Rijn 

Postadres: Zandooghof 13, 3544 VK Utrecht 

KvK: 69342377

BTW-ID: NL002001818B06

www.zwangerfitleidscherijn.nl 
info@zwangerfitleidscherijn.nl